Курс по защита

Курсът се състои от 15 тренировки, разделени на 3 части. Като се работи с двама треньори (единият е фигурант)

* 1-5 тренировки – изграждане на инстинкт за плячка и нейното задържне

*6-10 тренировки – работа с ръкав, борба и задържане на фигуранта

*11-15 тренировка – работа със скрит ръкав и разиграване на различни ситуации на нападения и защита на стопанина.

 

За да вземете участие в този курс, трябва да минете среща с треньор, за да преценим дали вие и кучето сте подходящи за такова обучение.

Курсът ще се провежда в кучешкия парк. (зад Хилтън)

Цената е  490лв.