Курс по общо послушание

За кого е подходящ този Курс по общо послушание

Обучението е подходящо за всички стопани, които искат да имат послушно и балансирано куче, върху което имат контрол и могат да го вземат със себе си навсякъде, без излишни притеснения. В моят курс по общо послушание тренировките са 15 на брой, като се набляга на индивидуалната работа със стопаните.  При необходимост се провеждат и индивидуални тренировки, ако кучето ви има поведение, което изисква такава работа.

Този малък брой тренировки дава желания резултат, само ако работите с кучето всеки ден и спазвате указанията, които давам за всяко отделно куче. При някои кучета е необходимо повече работа и обучението може да продължи и след завършване на групата.

Ако поради безхаберие не посещавате занятията или не тренирате кучето си в домашна среда, което води до забавяне на групата, запазвам правото си да ви изключа от групата.

Занятията се провеждат всяка сряда от 19:00ч. и неделя от 17:00ч. в кучешкия парк зад Park Center Sofia (бившия CCS).

Обучението в  Курс по Общо Послушание включва:

  • Команда „ела“ – извикване на кучето
  • Команда „не“ – забрана на всякакъв вид нежелано действие
  • Команда „седни“
  • Команда „легни“
  • Команда „място“ – кучето ви изчаква на определено място
  • Команда „до мен“ – кучето върви спокойно до вас
  • Команда „спри“
  • Да не взима храна от земята
  • Да не взима храна от чужди хора
  • Команда Играй – освобождаваща команда

Цената на курса е 450 лв. и се заплаща предварително!

Поради лични ангажименти до края на м. септември няма да се провеждат обучения и индивидуални тренировки!

Обучение с пансион

За всички, които не живеят в гр. София, предлагам индивидуално обучение по общо послушание с пансион в моята къща, където мога да отглеждам и възпитавам кучето ви. Повече информация за обучението с пансион вижте тук.